comisii de specialitate

Vă prezentam lista detaliată a comisiilor de specialitate, împreună cu subordonările acestora.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta.


1. Comisia juridica si de disciplina
  PRESEDINTE IMBREA ION
  SECRETAR ION C. FLOREA
  MEMBRII COSTEA VOICUL ION
    DUMITRU GEORGIAN ALEXANDRU
    CULEA DORU
 
2. Comisia de agricultura, activitati economico-financiare, amenajzarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism
  PRESEDINTE NEACSU EUGEN
  SECRETAR COSTACHE ALEXANDRU
  MEMBRII COSTEA VOICUL ION
    IMBREA ION
    CRISTEA PETRE
 
3. Comisia de invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca si protectie sociala si protectie copii, tineret si sport
  PRESEDINTE CRISTEA PETRE
  SECRETAR MARE DUMITRU
  MEMBRII NICOLAE MELANIA CRISTINA
    NEACSU EUGEN
    COMAN GEORGE

Mereu la dispozitia dumneavoastra

Contactati-ne