MONITORUL OFICIAL LOCAL


dispozitiile primarului

  Nr document

  Conținut

  Data publicării

  1 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Valea Argovei in sedinta extraordinara 06.01.2020
  2 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Valea Argovei in sedinta extraordinara 10.01.2020
  16 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Valea Argovei in sedinta ordinara 23.01.2020
  19 Privind constituirea Comitetului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Valea Argovei, judetul Calaras 31.01.2020
  42 Privind desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de achizi?ie directa a contractului de lucr?ri Modernizare teren de fotbal in comuna Valea Argovei, judetul Calarasi 31.01.2020
  44 Privind delegarea unor atributiuni doamnei Cerchezeanu Adriana _Monitorul oficial local 31.01.2020
  50 Privind constituirea comisiei de acceptan?? a serviciilor realizate n cadrul contractului de nregistrare sistematic? a imobilelor pe sectoare cadastrale 31.01.2020
  50 Privind constituirea comisiei de acceptan?? a serviciilor realizate n cadrul contractului de nregistrare sistematic? a imobilelor pe sectoare cadastrale 31.01.2020
  52 Privind constituirea comisiei pentru efectuarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021 20.02.2020
  53 Privind recensamantul general agricol din Romania runda 2020 20.02.2020
  64 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Valea Argovei In SedinTa ordinarA 20.02.2020
  70 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Valea Argovei in sedinta ordinara 02.03.2020
  72 Dispozitie privind constituirea comisei de receptie a bunurilor si serviciilor care vor fi achizitionate in anul 2020 09.03.2020
  73 Dispozitie privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a Programului de pregatire profesionala anuala si trimestriala pe teme si exercitii pentru membrii Serviciului 09.03.2020
  74 Dispozitie privind delegarea unor atributiuni pentru domnul Moldoveanu Florin _ consilier de etica 09.03.2020
  75 Dispozitie privind actualizarea comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica 09.03.2020
  76 Dispozitie privind actualizarea comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica 09.03.2020
  77 Dispozitie privind actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern in cadrul Entitatii publice Comuna Valea Argovei 09.03.2020
  78 Dispozitie privind desemnarea domnului Alexe Ionel Daniel responsabil cu riscurile 09.03.2020
  81 Dispozitie privind aprobarea desfasurarii procedurii privind activitatea de inspectie fiscala asupra contribuabililor persoane fizice si juridice, la nivelul comunei Valea Argove,judetul Calarasi 27.03.2020
  82 Dispozitie privind aprobarea desfasurarii procedurii privind activitatea de inspectie fiscala asupra contribuabililor persoane fizice si juridice, la nivelul comunei Valea ArgoveI,judetul Calarasi 27.03.2020
  89 Dispozitie privind virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Valea Argovei pe anul 2020 03.04.2020
  92 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Valea Argovei n ?edin?a ordinar? din data de 30.04.2020 23.04.2020
  104 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Valea Argovei in sedinta ordinara din data de 29.05.2020 22.05.2020
  112 Dispozitie privind numirea grupului de lucru pentru Programul Operational Ajutorarea persoanelor defavorizate 09.06.2020
  113 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie a lucrarilor publice efectuate in anul 2020 11.06.2020
  114 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Valea Argovei in sedinta extraordinara din data de 16.06.2020 11.06.2020
  118 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Valea Argovei in sedinta ordinara din data de 30.06.2020 24.06.2020
  127 Dispozitie privind convocarea consiliului local al comunei Valea Argovei in sedinta ordinara din data de 24.07.2020 17.07.2020
  131 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor si serviciilor care vor fi achizitionate in anul 2020 22.07.2020

Mereu la dispozitia dumneavoastra

Contactati-ne