MONITORUL OFICIAL LOCAL


hotararile consiliului local

  Nr document

  Conținut

  Data publicării

  1 Sedinta extraordinara a consiliului local al comunei Valea Argovei Nr. 1 09.01.2020
  1 Hotararea Nr. 1 - Privind aprobarea acoperirii definitive a sectiunii de dezvoltare 09.01.2020
  2 Hotararea Nr. 2 - Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Argovei 31.01.2020
  3 Hotararea Nr. 3 - Privind desemnarea membrilor care vor face parte din comisia de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al unitatii administrativ teritoriale 31.01.2020
  4 Hotararea Nr. 4 - Privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Argovei pentru anul 2020 28.02.2020
  5 Hotararea Nr. 5 - Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Valea Argovei, Nr. 46 / 31.12.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 28.02.2020
  6 Hotararea Nr. 6 - Privind decontarea navetei pentru cadrele didactice 28.02.2020
  7 Hotararea Nr. 7 - Privind alegerea presedintelui de comisie 28.02.2020
  8 Hotararea Nr. 8 - Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2019 13.03.2020
  9 Hotararea Nr. 9 - Privind aprobarea retelei scolare la nivelul comunei Valea Argovei, judetul Calarasi 13.03.2020
  10 Hotararea Nr. 10 - Privind aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a legii 416 / 2001, privind venitul minim grarantat 13.03.2020
  11 Hotararea Nr. 11 - Privind prelungirea contractului de concesiune Nr. 546 / 08.03.2005 incheiat intre Comuna Valea Argovei si C.M.I.Dr. Georgescu Mihail 23.04.2020
  12 Hotararea Nr. 12 - Privind aprobarea contractului de bransare / racordare si utilizare a serviciului public de alimentare cu apa 23.04.2020
  13 Hotararea Nr. 13 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Comunei Valea Argovei 23.04.2020

Mereu la dispozitia dumneavoastra

Contactati-ne