MONITORUL OFICIAL LOCAL


hotararile consiliului local

  Nr document

  Conținut

  Data publicării

  1 Sedinta extraordinara a consiliului local al comunei Valea Argovei Nr. 1 09.01.2020
  1 Hotararea Nr. 1 - Privind aprobarea acoperirii definitive a sectiunii de dezvoltare 09.01.2020
  2 Hotararea Nr. 2 - Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Argovei 31.01.2020
  3 Hotararea Nr. 3 - Privind desemnarea membrilor care vor face parte din comisia de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al unitatii administrativ teritoriale 31.01.2020
  4 Hotararea Nr. 4 - Privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Argovei pentru anul 2020 28.02.2020
  5 Hotararea Nr. 5 - Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Valea Argovei, Nr. 46 / 31.12.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 28.02.2020
  6 Hotararea Nr. 6 - Privind decontarea navetei pentru cadrele didactice 28.02.2020
  7 Hotararea Nr. 7 - Privind alegerea presedintelui de comisie 28.02.2020
  8 Hotararea Nr. 8 - Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2019 13.03.2020
  9 Hotararea Nr. 9 - Privind aprobarea retelei scolare la nivelul comunei Valea Argovei, judetul Calarasi 13.03.2020
  10 Hotararea Nr. 10 - Privind aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a legii 416 / 2001, privind venitul minim grarantat 13.03.2020
  10 Hotarare privind aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr 416_2001 13.03.2020
  11 Hotararea Nr. 11 - Privind prelungirea contractului de concesiune Nr. 546 / 08.03.2005 incheiat intre Comuna Valea Argovei si C.M.I.Dr. Georgescu Mihail 23.04.2020
  12 Hotararea Nr. 12 - Privind aprobarea contractului de bransare / racordare si utilizare a serviciului public de alimentare cu apa 23.04.2020
  13 Hotararea Nr. 13 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Comunei Valea Argovei 23.04.2020
  14 Hotarare privind rectificarea de buget local pentru anul 2020 30.04.2020
  15 Hotarare privind deblocarea si utilizarea sumei de 52.463 lei din excedentul anului 2019 30.04.2020
  16 Hotarare privind aprobarea PUZ LOTIZARE LOCUINTE beneficiar comuna valea argovei,judetul calarasi 30.04.2020
  17 Hotarare privind modif si completarea hcl 32 privind atribuirea in folosinta gratuita dnei marin ana maria a unei suprafete de 452 mp in vederea construirii unei locuinte proprietate 30.04.2020
  18 Hotarare privind modif si completarea hcl 44 privind atribuirea in folosinta gratuita dnei ion anisoara a unei supraf de 452 mp in vederea construirii unei locuinte 30.04.2020
  19 Hotarare privind deblocarea si utilizarea sumei de 25.000 lei din excedentul anului 2019 29.05.2020
  20 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 29.05.2020
  21 Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale 29.05.2020
  22 Hotarare privind aprobarea planului de perfectionare al personalului din cadrul aparatului de specialitate 29.05.2020
  23 Hotarare privind stabilierea modalitatii de incasare a taxei de salubritate 29.05.2020
  24 Hotarare privind rectificarea de buget local pe anul 2020 16.06.2020
  25 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Argovei 30.06.2020
  26 Hotarare privind rectificarea de buget local pe anul 2020 30.06.2020
  27 Hotarare privind prelungirea contractului de concesiune nr.2_23.06.2005 incheiat intre Comuna Valea Argovei si SC GREENFARM SRL 30.06.2020
  28 Hotarare pentru modificarea ?i completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Valea Argovei , nr. 3_2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate _ dali , indicatorilor tehnico-economici SC 30.06.2020
  29 Hotarare privind rectificarea buget local pe anul 2020 24.07.2020

Mereu la dispozitia dumneavoastra

Contactati-ne